ארכיון שפילברג ומשרד התרבות והספורט. שירות הסרטים הישראלי ירחון מס' 11

Israelישראל

ירחון חדשות לעולים מס' 11
1957
12:20 דקות
אנגלית
כולל: חוזרים לבית ספר, כנס אטומי, בולים, ביקורים, המכביה ה-5

Israel News magazine no. 11
1957
 12:20 min.
English 
Monthly news magazine including:  Returning to school, stamp exhibition, International Atomic convention, grape harvest, the 5th Maccabiah

Digitization of this film has been made possible with a grant from the estate of Sheila Guentha Sive

Related Videos
Thumbnail: The Spielberg Jewish Film Archive - HaArieh shel hatzionut
Thumbnail: ארכיון שפילברג ומשרד התרבות והספורט. שירות הסרטים הישראלי ירחון מס' 20
Thumbnail: ארכיון שפילברג ומשרד התרבות והספורט. שירות הסרטים הישראלי - ירחון מס' 5
Thumbnail: ארכיון שפילברג ומשרד התרבות והספורט. שירות הסרטים הישראלי ירחון מס' 3
Thumbnail: ארכיון שפילברג ומשרד התרבות והספורט. שירות הסרטים הישראלי ירחון מס' 12
Thumbnail: ארכיון שפילברג ומשרד התרבות והספורט. שירות הסרטים הישראלי ירחון מס' 30
Thumbnail: בנהלל 1961. (קטע) במאי: אמיל קנבל
Thumbnail: ארכיון שפילברג ומשרד התרבות והספורט. שירות הסרטים הישראלי ירחון מס' 15
Thumbnail: ארכיון שפילברג ומשרד התרבות והספורט. שירות הסרטים הישראלי ירחון מס' 17
Thumbnail: ארכיון שפילברג ומשרד התרבות והספורט. שירות הסרטים הישראלי ירחון מס' 28
Thumbnail: ארכיון שפילברג ומשרד התרבות והספורט. שירות הסרטים הישראלי ירחון מס' 10
Thumbnail: Making Stone Cleavers - The Story of Prehistoric Cleavers
Thumbnail: ארכיון שפילברג ומשרד התרבות והספורט. שירות הסרטים הישראלי ירחון מס' 25
Thumbnail: ארכיון שפילברג ומשרד התרבות והספורט. שירות הסרטים הישראלי - ירחון מס' 1
Thumbnail: ארכיון שפילברג ומשרד התרבות והספורט. שירות הסרטים הישראלי ירחון מס' 21
Thumbnail: ארכיון שפילברג ומשרד התרבות והספורט. שירות הסרטים הישראלי ירחון מס' 27
Thumbnail: ארכיון שפילברג ומשרד התרבות והספורט. שירות הסרטים הישראלי ירחון מס' 17
Thumbnail: ארכיון שפילברג ומשרד התרבות והספורט. שירות הסרטים הישראלי - ירחון מס' 4
Thumbnail: ארכיון שפילברג ומשרד התרבות והספורט. שירות הסרטים הישראלי ירחון מס' 16
Thumbnail: ארכיון שפילברג ומשרד התרבות והספורט. שירות הסרטים הישראלי ירחון מס' 24
Thumbnail: יהדות תימן - מאז ועד היום
Thumbnail: יומן כרמל 235-2 אוגוסט 17 1955 - ארכיון המדינה
Thumbnail: ישראל 1955 1956 - ארכיון המדינהIsrael 1955- 1956l
Thumbnail: 1989 07 30 פתיחת המכביה
Thumbnail: המכביה ה-12
Thumbnail: ארכיון שפילברג ומשרד התרבות והספורט. שירות הסרטים הישראלי - ירחון מס' 7
Thumbnail: ארכיון שפילברג ומשרד התרבות והספורט. שירות הסרטים הישראלי ירחון מס' 22
Thumbnail: פתיחת המכביה השלישית באצטדיון רמת גן, 1950 - סינמטק ירושלים/ארכיון המדינה
Thumbnail: ארכיון שפילברג ומשרד התרבות והספורט. שירות הסרטים הישראלי - ירחון מס' 2
Thumbnail: Israel - Maccabiah Games resume
Thumbnail: המכביה ה-17
Thumbnail: Soccer Amateurs Thrill Wembley Thousands (1950)
Thumbnail: יומן כרמל 037-2 ינואר 7 1950 - ארכיון המדינה
Thumbnail: The Spielberg Jewish Film Archive - Jewish journeys : South Africa: Blacks, Jews & Whites
Thumbnail: יומן כרמל 111-2 דצמבר 14 1952 - ארכיון המדינה
Thumbnail: המכביה ה2 יומני כרמל אפריל -מאי 1935
Thumbnail: מפעל אתא
Thumbnail: יומן כרמל 122-2 מאי 22 1953 - ארכיון המדינה
Thumbnail: המנון המכבים - מכבי צעיר
Thumbnail: חופשת פסח 2017 באטומי, גיאורגיה עם אסיה טרוול
Thumbnail: ימן כרמל 107-2 אוקטובר 22 1952 - ארכיון המדינה
Thumbnail: סינמה קקל: דגניה 1937, ירושלים 1947, גפן 1955 כרמיאל ועוד
Thumbnail: המכביה השנים עשר - שנים עשר השבטים + נעמי שמר (בימוי: אורי פסטר)
Thumbnail: על הדפסת בולי דואר עברי עם אוטה וליש, מתוך "זה הסוד שלי"
Thumbnail: האם חלה ירידה בספירות הזרע של גברים בעולם? | ד"ר חגי לוין
Thumbnail: יומן כרמל 008-2 נובמבר 27 1948 - ארכיון המדינה
Thumbnail: המכביה ה- 14: חלק א
Thumbnail: החוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית
Thumbnail: טכס פתיחת המכביה ה 19 באצטדיון טדי
Thumbnail: Making Stone Cleaver - Interviews