ארכיון שפילברג ומשרד התרבות והספורט. שירות הסרטים הישראלי ירחון מס' 11

Israelישראל

ירחון חדשות לעולים מס' 11
1957
12:20 דקות
אנגלית
כולל: חוזרים לבית ספר, כנס אטומי, בולים, ביקורים, המכביה ה-5

Israel News magazine no. 11
1957
 12:20 min.
English 
Monthly news magazine including:  Returning to school, stamp exhibition, International Atomic convention, grape harvest, the 5th Maccabiah

Digitization of this film has been made possible with a grant from the estate of Sheila Guentha Sive

Related Videos
Thumbnail: ארכיון שפילברג ומשרד התרבות והספורט. שירות הסרטים הישראלי ירחון מס' 20
Thumbnail: ארכיון שפילברג ומשרד התרבות והספורט. שירות הסרטים הישראלי ירחון מס' 25
Thumbnail: ארכיון שפילברג ומשרד התרבות והספורט. שירות הסרטים הישראלי ירחון מס' 16
Thumbnail: ארכיון שפילברג ומשרד התרבות והספורט. שירות הסרטים הישראלי - ירחון מס' 9
Thumbnail: ארכיון שפילברג ומשרד התרבות והספורט. שירות הסרטים הישראלי - ירחון מס' 1
Thumbnail: ארכיון שפילברג ומשרד התרבות והספורט. שירות הסרטים הישראלי ירחון מס' 3
Thumbnail: ארכיון שפילברג ומשרד התרבות והספורט. שירות הסרטים הישראלי ירחון מס' 24
Thumbnail: ארכיון שפילברג ומשרד התרבות והספורט. שירות הסרטים הישראלי ירחון מס' 22
Thumbnail: ארכיון שפילברג ומשרד התרבות והספורט. שירות הסרטים הישראלי - ירחון מס' 5
Thumbnail: ארכיון שפילברג ומשרד התרבות והספורט. שירות הסרטים הישראלי - ירחון מס' 4
Thumbnail: ארכיון שפילברג ומשרד התרבות והספורט. שירות הסרטים הישראלי - ירחון מס' 2
Thumbnail: פרשת טוביאנסקי, כתבתם של יובל קנר ושי גל אולפן שישי
Thumbnail: The Spielberg Jewish Film Archive - Symphony of a City Haifa
Thumbnail: חופשת פסח 2017 באטומי, גיאורגיה עם אסיה טרוול
Thumbnail: The Spielberg Jewish Film Archive - After 2000 Years
Thumbnail: יהדות תימן - מאז ועד היום
Thumbnail: בנהלל 1961. (קטע) במאי: אמיל קנבל
Thumbnail: לווית חיים נחמן ביאליק 1934 Bialik
Thumbnail: המכביה ה2 יומני כרמל אפריל -מאי 1935
Thumbnail: המכביה ה-17
Thumbnail: סינמה קקל: דגניה 1937, ירושלים 1947, גפן 1955 כרמיאל ועוד
Thumbnail: ס. יזהר על סופרים ומשוררים
Thumbnail: יומן כרמל 037-2 ינואר 7 1950 - ארכיון המדינה
Thumbnail: טכס פתיחת המכביה ה 19 באצטדיון טדי
Thumbnail: ישראל 1955 1956 - ארכיון המדינהIsrael 1955- 1956l
Thumbnail: The Spielberg Jewish Film Archive - 25th Anniversary of Youth Aliyah
Thumbnail: בתים ראשונים בכפר אונו 1940, ארכיון עיריית קריית אונו
Thumbnail: פתח תקווה 1913 Petach Tikva
Thumbnail: המכביה ה- 13: אני שייך - חלק א
Thumbnail: The Spielberg Jewish Film Archive - HaArieh shel hatzionut
Thumbnail: The Spielberg Jewish Film Archive - The Region of the Taanach
Thumbnail: המכביה השנים עשר - שנים עשר השבטים + נעמי שמר (בימוי: אורי פסטר)
Thumbnail: The Spielberg Jewish Film Archive - Hulata
Thumbnail: יומן כרמל 235-2 אוגוסט 17 1955 - ארכיון המדינה
Thumbnail: The Spielberg Jewish Film Archive - Children of the Exodus
Thumbnail: The Spielberg Jewish Film Archive - Challenge of the Negev
Thumbnail: Have Sperm Counts Declined? Definitely Yes, Says First-Ever Meta-Analysis on Trends in Sperm Count
Thumbnail: Making Stone Cleavers - The Story of Prehistoric Cleavers
Thumbnail: The Spielberg Jewish Film Archive - Behind the Blockade
Thumbnail: היקים
Thumbnail: זאב ייבין על אורי צבי גרינברג
Thumbnail: The Spielberg Jewish Film Archive - Miracle Year Five
Thumbnail: The Spielberg Jewish Film Archive - The Lachish Story
Thumbnail: נעמי שמר - הדואר בא
Thumbnail: The Spielberg Jewish Film Archive - First Steps
Thumbnail: כך היה - 2000 -דורי בן זאב
Thumbnail: 21
Thumbnail: The Spielberg Jewish Film Archive - The Dock
Thumbnail: The Spielberg Jewish Film Archive - The People of Israel Live
Thumbnail: The Spielberg Jewish Film Archive - Jerusalem Online No. 21/93