ארכיון שפילברג ומשרד התרבות והספורט. שירות הסרטים הישראלי ירחון מס' 11

Israelישראל

ירחון חדשות לעולים מס' 11
1957
12:20 דקות
אנגלית
כולל: חוזרים לבית ספר, כנס אטומי, בולים, ביקורים, המכביה ה-5

Israel News magazine no. 11
1957
 12:20 min.
English 
Monthly news magazine including:  Returning to school, stamp exhibition, International Atomic convention, grape harvest, the 5th Maccabiah

Digitization of this film has been made possible with a grant from the estate of Sheila Guentha Sive

Related Videos
Thumbnail: ארכיון שפילברג ומשרד התרבות והספורט. שירות הסרטים הישראלי ירחון מס' 16
Thumbnail: ארכיון שפילברג ומשרד התרבות והספורט. שירות הסרטים הישראלי ירחון מס' 10
Thumbnail: ארכיון שפילברג ומשרד התרבות והספורט. שירות הסרטים הישראלי ירחון מס' 22
Thumbnail: ארכיון שפילברג ומשרד התרבות והספורט. שירות הסרטים הישראלי ירחון מס' 24
Thumbnail: ארכיון שפילברג ומשרד התרבות והספורט. שירות הסרטים הישראלי ירחון מס' 25
Thumbnail: ארכיון שפילברג ומשרד התרבות והספורט. שירות הסרטים הישראלי - ירחון מס' 1
Thumbnail: ארכיון שפילברג ומשרד התרבות והספורט. שירות הסרטים הישראלי - ירחון מס' 2
Thumbnail: The Spielberg Jewish Film Archive - HaArieh shel hatzionut
Thumbnail: ארכיון שפילברג ומשרד התרבות והספורט. שירות הסרטים הישראלי ירחון מס' 3
Thumbnail: ארכיון שפילברג ומשרד התרבות והספורט. שירות הסרטים הישראלי - ירחון מס' 4
Thumbnail: ארכיון שפילברג ומשרד התרבות והספורט. שירות הסרטים הישראלי - ירחון מס' 5
Thumbnail: ארכיון שפילברג ומשרד התרבות והספורט. שירות הסרטים הישראלי - ירחון מס' 6
Thumbnail: ארכיון שפילברג ומשרד התרבות והספורט. שירות הסרטים הישראלי - ירחון מס' 7
Thumbnail: ארכיון שפילברג ומשרד התרבות והספורט. שירות הסרטים הישראלי - ירחון מס' 8
Thumbnail: ארכיון שפילברג ומשרד התרבות והספורט. שירות הסרטים הישראלי - ירחון מס' 9
Thumbnail: ארכיון שפילברג מציג: 1911-2011 הסרט הראשון של פלשתינה
Thumbnail: 21
Thumbnail: ליל המדענים 2016
Thumbnail: 22
Thumbnail: The Spielberg Jewish Film Archive - Lova
Thumbnail: משרד ראש הממשלה באמצעות ההסתדרות הציונית העולמית וארכיון שפילברג - דור תש"ח - ראיון עם נעמי אלמוג
Thumbnail: אבני פינה: כל הביולוגיה על רגל אחת - שיעור מס' 12
Thumbnail: אבני פינה: כל הביולוגיה על רגל אחת - שיעור מס' 10
Thumbnail: ארכיון הסרטים היהודיים ע"ש שפילברג - סיור שגרירים בפארק נאות קדומים עם יצחק נבון
Thumbnail: אבני פינה: כל הביולוגיה על רגל אחת - שיעור מס' 9
Thumbnail: זכויות אדם בישראל - לאן? השקת ספרו של פרופ' ברק מדינה "דיני זכויות האדם בישראל
Thumbnail: כנס אביר השישי האסלאם הפוליטי בפתחה של המאה ה-21 | מושב רביעי
Thumbnail: כנס אביר השישי האסלאם הפוליטי בפתחה של המאה ה-21 | מושב ראשון
Thumbnail: משרד ראש הממשלה באמצעות ההסתדרות הציונית העולמית וארכיון שפילברג - דור תש"ח -- אלעזר אליאש
Thumbnail: משרד ראש הממשלה באמצעות ההסתדרות הציונית העולמית וארכיון שפילברג - דור תש"ח - רות גבאי
Thumbnail: הרצאת בקנשטיין | מכון רקח לפיסיקה
Thumbnail: משרד ראש הממשלה באמצעות ההסתדרות הציונית העולמית וארכיון שפילברג - דור תש"ח - מאיר שטרן
Thumbnail: Contemporary Challenges in International Humanitarian Law - Session 7
Thumbnail: Contemporary Challenges in International Humanitarian Law - Session 1
Thumbnail: Contemporary Challenges in International Humanitarian Law - Session 9
Thumbnail: Contemporary Challenges in International Humanitarian Law - Session 6
Thumbnail: אבני פינה: כל הביולוגיה על רגל אחת - שיעור מס' 11